Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.
02-781 Warszawa
ul. rtm. W. Pileckiego 65

www.invoobill.pl
www.kir.pl

Rejestracja klienta - Orange ( Mobile )
Uwaga: usługa jest dostępna tylko dla klientów usług mobilnych Orange
earch.bilix.orange.label.loginTitleInfo2
www.orange.pl/platnosci